Alle berichten van elise

Wie ben ikWho I am

Mijn naam is Elise Dolmans – du Pont 31 jaar, getrouwd en moeder van 2 zoons. Sinds 2007 heb ik mijn eigen massage salon genaamd Eyefeel Massage. Al snel ontdekte ik dat er meer komt kijken bij massage. Niet alleen bestaat massage uit de fysieke spieren, maar ook het innerlijke welzijn van de mens. Geïnteresseerd door deze bijzondere wereld ben ik ondertussen afgestudeerd als massagetherapeut.

Een goede kwaliteit van de behandelingen vind ik erg belangrijk, dit staat daarom ook voorop. Dit wil zeggen dat ik mijzelf volledig richt op uw wensen en het gewenste eindresultaat. Tevens ben ik altijd bezig mijzelf te ontwikkelen op verschillende vlakken die aansluiten bij mijn werk.

Waarom Eyefeel Massage?

Sinds mijn 14de levensjaar weet ik dat ik een progressieve oogaandoening heb, genaamd Retinitus Pigmentosa(RP). Nog nooit heb ik RP mij laten tegen houden in wat ik doe. En ik heb er voor gekozen een prachtig beroep te kiezen waar dit alleen een plus zou zijn, want ik gebruik juist mijn extra ontwikkelde vermogen om mensen te helpen. Toen ik begon met mijn salon heb ik lang na gedacht over de naam en het logo. Daarom is de naam van mijn bedrijf Eyefeel Massage en in het logo mijn eigen oog verwerkt. Het Logo is een schets van mijn eigen oog gecombineerd met het oog van Horus. Bij dit logo voel ik mij thuis en hoop dat ook u zich thuis zult voelen in mijn salon.

Oog van Horus?

Het oog van Horus staat in zijn geheel voor Heling. En elk onderdeel van het oog staat voor een van de zintuigen van de mens.

oog van horus

My name is Elise Dolmans-Du Pont, I’m 31 years old, married and mom of 2 sons. I have owned my own massage salon since 2007: Eyefeel Massage. Early on I discovered that there is more involved with massage, not only muscles are affected, but also the inner wellbeing of the person. Interested in this particular world, I became a licensed massage therapist.

Good quality or the treatments is extremely important to me, therefore I will dedicate myself completely to your wishes and the expected result. I am also continually developing in the various areas that complete my work.

Since I was 14 years old, I have known that I am suffering from a progressive eye condition called Retinitis Pigmentosa (RP). RP has never stopped me in what I want to d and chose a beautiful profession where this condition is a plus, as I am using my developed power to help people. When I opened my salon, I thought long and hard on the name and logo. That’s the reason why the name of my salon is Eyefeel Massage, and my eye is part of the logo design. The logo is a sketch of my own eye combined with the eye of Horus. This logo makes me feel at home, and I hope you will feel at home at my salon as well.

Eye of Horus?

The eye of Horus represents healing. Each part of the eye represents one of the human senses.

eye of horus

Stoelmassage in de klas

De wereld om ons heen is druk, vol en snel. Tegenwoordig zitten kinderen steeds vaker achter de tv of computer. Spanningsklachten in hoofd, nek en schouders en RSI komen daardoor op steeds jongere leeftijd voor. Omdat kinderen vaak overvolle programma’s en weinig tijd hebben om tot zichzelf te komen, worden ze moe, prikkelbaar of druk. Momenten van rust en stilte zijn er bijna niet meer.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat onze gezondheid gebaat is bij aanraking. Massage verbeterd de fysieke gezondheid door betere doorbloeding, verhoging van het afweersysteem en stimulans van gelukshormonen waardoor klachten als hoofdpijn, rugpijn, stress, RSI kunnen verbeteren. Maar niet alleen fysiek zijn effecten meetbaar. Ook het concentratievermogen, de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden positief beïnvloedt door massage.

Op Zweedse scholen en kinderdagverblijven is onderlinge kindermassage al een vast onderdeel van het programma. Het kwartiertje massage in de klas blijkt een rustpunt op de dag. Bijkomend effect is dat het pesten afneemt. Uit onderzoek van de Universiteit van Stockholm is zelfs gebleken dat wekelijkse massage in de klas het pesten heeft doen dalen van 15% naar 1%.

In de cursus Stoelmassage voor kinderen leren de kinderen elkaar op een veilige en speelse wijze aanraken. Ze masseren elkaars rug, schouders, armen en handen over de kleding heen. Kinderen worden zich bewuster van hun eigen grenzen en die van een ander. Door elkaar te masseren leren ze elkaar op een andere manier kennen. Het aanraken gebeurt op een respectvolle en veilige manier.

Deze cursus is met name bedoeld voor kinderen van de basisschool, maar is ook heel goed in te zetten op de naschoolse opvang. De eigen leerkracht/begeleider wordt in de lessen betrokken zodat de groep na de cursus zelfstandig de stoelmassage voort kan zetten.

Deze cursus stoelmassage is speciaal voor kinderen ontwikkelt. In de vijf lessen leren ze een praktische, bruikbare stoelmassage voor hoofd, rug, schouders, armen en handen. De kinderen zitten bij de massage op een stoel of op de grond en houden hun kleren aan. De lessen worden ondersteund met rustige muziek, spelvormen en bewustwordingsoefeningen. (Bijv. door kinderyoga oefeningen of kindermeditaties)

Er is gedurende de cursus aandacht voor:

 • Veilige aanraken
 • Eigen en andermans grenzen (h)erkennen en bewaken
 • Respect en zorg voor elkaar
 • Concentratievermogen
 • Sociale omgang met elkaar

MeridiaantherapieMeridiaantherapie

De meridiaantherapie is in 1975 in Nederland geïntroduceerd door Christel Heidemann, fysiotherapeute te Freiburg, Duitsland. Meridiaantherapie is een methode om lichamelijke klachten te behandelen met behulp van eenvoudige middelen en met de huid als aangrijpingspunt. Meridianen zijn niet zichtbare energiebanen die grotendeels direct onder de huid verlopen. Op elke meridiaan liggen (acupunctuur)punten die een bijzondere werking hebben op de energieverdeling in het lichaam en daarmee op het organisme.

Met de meridiaantherapie worden spanningsveranderingen dan wel energieverschuivingen in de meridianen beïnvloed waardoor veranderingen in verschillende weefsels zoals spieren en organen worden bewerkstelligd. Dit gebeurt hoofdzakelijk door bepaalde (bindweefsel)massagehandgrepen of door het aanbrengen van kleuren op de huid, m.n. op acupunctuurpunten. Belangrijk zijn de spanningsveranderingen in de huid op de rug. Zij zijn een afspiegeling van de gehele, met name lichamelijke conditie van een mens. Deze huidgebieden op de rug zijn door de energiebanen en door het zenuwstelsel verbonden met de plaats van de weefsels waar de klacht zich uit. Door het tasten van de rug kan de therapeut nagaan waar het probleem ligt en hoe dit wellicht te behandelen zou zijn met meridiaantherapie.

Grondslagen van de meridiaantherapie:

 • reflexzone-therapie (m.n. bindweefselmassage)
 • acupunctuur
 • antroposofische filosofie (met als onderdeel de kleurenleer)

Welke klachten zijn te behandelen:

 • (pijn)klachten die al jaren bestaan
 • (onverklaarbare) pijnen klachten van bepaalde lichaamsdelen of organen
 • oude littekens van operatie of van ongevallen die (pijn)klachten geven
 • de gevolgen van een dysbalans in het lichaam, waardoor spieren en/of organen niet goed functioneren

De meridiaantherapie is in 1975 in Nederland geïntroduceerd door Christel Heidemann, fysiotherapeute te Freiburg, Duitsland. Meridiaantherapie is een methode om lichamelijke klachten te behandelen met behulp van eenvoudige middelen en met de huid als aangrijpingspunt. Meridianen zijn niet zichtbare energiebanen die grotendeels direct onder de huid verlopen. Op elke meridiaan liggen (acupunctuur)punten die een bijzondere werking hebben op de energieverdeling in het lichaam en daarmee op het organisme.

Met de meridiaantherapie worden spanningsveranderingen dan wel energieverschuivingen in de meridianen beïnvloed waardoor veranderingen in verschillende weefsels zoals spieren en organen worden bewerkstelligd. Dit gebeurt hoofdzakelijk door bepaalde (bindweefsel)massagehandgrepen of door het aanbrengen van kleuren op de huid, m.n. op acupunctuurpunten. Belangrijk zijn de spanningsveranderingen in de huid op de rug. Zij zijn een afspiegeling van de gehele, met name lichamelijke conditie van een mens. Deze huidgebieden op de rug zijn door de energiebanen en door het zenuwstelsel verbonden met de plaats van de weefsels waar de klacht zich uit. Door het tasten van de rug kan de therapeut nagaan waar het probleem ligt en hoe dit wellicht te behandelen zou zijn met meridiaantherapie.

Grondslagen van de meridiaantherapie:

 • reflexzone-therapie (m.n. bindweefselmassage)
 • acupunctuur
 • antroposofische filosofie (met als onderdeel de kleurenleer)

Welke klachten zijn te behandelen:

 • (pijn)klachten die al jaren bestaan
 • (onverklaarbare) pijnen klachten van bepaalde lichaamsdelen of organen
 • oude littekens van operatie of van ongevallen die (pijn)klachten geven
 • de gevolgen van een dysbalans in het lichaam, waardoor spieren en/of organen niet goed functioneren

Bindweefselmassage

De bindweefselmassage is een behandelmethode die rond 1930 is in Duitsland ontwikkeld door Elisabeth Dicke en verder uitgewerkt door Hede Teirich-Leube. Bij de behandeling worden door middel van specifieke massagetechnieken de huid en het daaronder gelegen bindweefsel geprikkeld. Hierdoor worden via een reflex vergelegen organen en andere weefsels beïnvloed. Bindweefselmassage wordt daarom ook wel een “reflexzonebehandeling “ genoemd.

De huid van de rug weerspiegelt in belangrijke mate de gesteldheid van de mens. Elk deel van de huid staat door zenuwen en energiebanen in verbinding met één van de weefselsystemen van het lichaam. Als zo’n systeem energetisch verstoord raakt, verandert daardoor ook de huidspanning in de bijbehorende zone van de rug. Het handvaardig en oordeelkundig tasten van de rug is van groot belang om de juiste informatie te krijgen over de gesteldheid van de mens. Iedere behandeling zal bestaan uit een uitgebreide vraagstelling naar de klachten en mogelijke oorzaak van de klachten; nauwkeurig tastonderzoek van de rug en op basis daarvan de daadwerkelijke behandeling. Het aantal behandelingen kan sterk variëren. Na enkele behandelingen kan reeds een positief effect optreden. Het kan mogelijk zijn dat men voor een gunstig resultaat gedurende langere tijd de behandelingen nodig heeft.

Indicaties voor Bindweefsel massage zijn:

 • Hoofdpijnklachten; migraine

 • Orgaandisfuncties zoals maag- darmklachten
/li>
 • Posttraumatische en postoperatieve klachten (o.a. CRPS of reflexdystrofie)
/li>
 • Doorbloedingsstoornissen
/li>
 • Fibromyalgie
/li>
 • Menstruatie- en overgangsklachten
/li>
 • Pijnklachten zonder direct aanwijsbare oorzaak/li>

Afslankmassage

De nieuwste methode om plaatselijk af te slanken zonder tussenkomst van chirurgen. Het is een goed alternatief voor liposuctie. Doordat er verschillende stevige en krachtige massagetechnieken worden gebruikt, zal cellulite worden aangepakt, waardoor het lichaam slanker wordt en de huid strakker en gladder. hierdoor is er gegarandeerd centimeters verlies.

Door middel van afslankmassage wordt het lichaam gereinigd, doordat het vetweefsel soepeler wordt gemaakt, zodat de weefsels beter de afvalstoffen, gifstoffen en het opgehoopt vocht kunnen afvoeren.

Gemiddeld staan er 10 behandelingen voor om af te slanken. Dit is een traject van 6 weken. De eerste 2 weken wordt er 1x per week gemasseerd, de laatste 4 weken wordt er 2x per week gemasseerd. Tijdens de 1e behandeling worden de te behandelen probleemzone´s gemeten en gefotografeerd. Verder worden iedere week de probleemzone´s gemeten. Deze metingen worden in een grafiek bijgehouden. Bij de laatste behandeling worden er nogmaals foto´s gemaakt om het resultaat te vergelijken.

Kindermassage

Bij kindermassage gaat het niet om het manipuleren van spieren. Door gerichte aanraking en aandacht leren kinderen allereerst respect voor onze handen te krijgen. Daarbij worden ze zich bewust van hun lichaam, voelen ze waar zijzelf beginnen en ophouden. Dat brengt zelfbeheersing en een gevoel van eigenwaarde. Kindermassage sterkt en maakt minder kwetsbaar. Massage noemt men ook wel tactiele stimulatie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze stimulatie aantoonbare positieve effecten heeft op de groei, de gezondheid, het leervermogen, sociaal gedrag en het communicatie vermogen. De massage zal voornamelijk bestaan uit drukken, strijkingen en lichte knedingen. De kindermassage zal nooit langer dan 30 minuten en altijd onder begeleiding van een ouder zijn.

ZwangerschapsmassageZwangerschapsmassage

Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Een zwangerschap is een mooie, maar ook intensieve periode. Tijdens de zwangerschap verandert er veel in je lichaam en wordt je lichaam extra op de proef gesteld. Vermoeidheid, slapeloosheid of angst voor de bevalling kunnen stress veroorzaken. Tegelijkertijd kunnen de hormonale veranderingen je soms emotioneel in de war brengen. Daarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en om je te laten verzorgen! De zwangerschapsmassage kan dan ook helpen om klachten te verlichten, maar het is ook een tijd van ultieme ontspanning en verwennerij. Voor jou… en je kindje!

Ook als je zwanger bent, mag je (mits het een normale zwangerschap is) worden gemasseerd. De eerste twaalf weken van de zwangerschap wordt het afgeraden je te laten masseren, omdat je lichaam eerst aan de nieuwe omstandigheden moet wennen, onder meer veroorzaakt door hormonen. Na die 12 weken staat niets een lekkere ontspanningsmassage meer in de weg. Een ontspannende lichaamsmassage kan fysiek en gevoelsmatig ondersteunend zijn, voor jezelf en de baby. Massage verbetert ook de doorbloeding waardoor meer zuurstof en voedingsstoffen beschikbaar komen voor moeder en het kind.

Afhankelijk van de omvang van je buik kun je liggend op je zij, gewoon op je buik, of zittend gemasseerd worden. De massage wordt gegeven met een zachte massageolie speciaal geschikt voor de zwangere vrouw.

Zoals aangegeven kun je je bij een normale verlopende zwangerschap vanaf de 12de week gewoon laten masseren. Mocht je medische klanten hebben, overleg dan eerst met je arts. Meldt deze medische klachten ook voorafgaand aan de massage.

Ook na de geboorte van je kind kun je je laten masseren. Voor de periode van ontzwangeren staat zo´n 9 maanden. Massage kan in die periode ondersteunend werken om sneller in balans te komen en te herstellen van de fysieke inspanning van de bevalling zoals rugklachten, vocht vasthouden en hormonale veranderingen.

Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Een zwangerschap is een mooie, maar ook intensieve periode. Tijdens de zwangerschap verandert er veel in je lichaam en wordt je lichaam extra op de proef gesteld. Vermoeidheid, slapeloosheid of angst voor de bevalling kunnen stress veroorzaken. Tegelijkertijd kunnen de hormonale veranderingen je soms emotioneel in de war brengen. Daarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en om je te laten verzorgen! De zwangerschapsmassage kan dan ook helpen om klachten te verlichten, maar het is ook een tijd van ultieme ontspanning en verwennerij. Voor jou… en je kindje!

Ook als je zwanger bent, mag je (mits het een normale zwangerschap is) worden gemasseerd. De eerste twaalf weken van de zwangerschap wordt het afgeraden je te laten masseren, omdat je lichaam eerst aan de nieuwe omstandigheden moet wennen, onder meer veroorzaakt door hormonen. Na die 12 weken staat niets een lekkere ontspanningsmassage meer in de weg. Een ontspannende lichaamsmassage kan fysiek en gevoelsmatig ondersteunend zijn, voor jezelf en de baby. Massage verbetert ook de doorbloeding waardoor meer zuurstof en voedingsstoffen beschikbaar komen voor moeder en het kind.

Afhankelijk van de omvang van je buik kun je liggend op je zij, gewoon op je buik, of zittend gemasseerd worden. De massage wordt gegeven met een zachte massageolie speciaal geschikt voor de zwangere vrouw.

Zoals aangegeven kun je je bij een normale verlopende zwangerschap vanaf de 12de week gewoon laten masseren. Mocht je medische klanten hebben, overleg dan eerst met je arts. Meldt deze medische klachten ook voorafgaand aan de massage.

Ook na de geboorte van je kind kun je je laten masseren. Voor de periode van ontzwangeren staat zo´n 9 maanden. Massage kan in die periode ondersteunend werken om sneller in balans te komen en te herstellen van de fysieke inspanning van de bevalling zoals rugklachten, vocht vasthouden en hormonale veranderingen.

Manuele lymfendrainageManuele lymfendrainage

De Manuele lymfedrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren. In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deense bioloog, samen met zijn echtgenote, een voor die tijd revolutionaire therapie. Bij de therapie van Dr. Vodder is het bijzondere dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar vooral ook op de voedende en zuiverende werking van het gehele lichaam.
Bij de manuele lymfedrainage wordt ritmisch een heel zachte druk uitgeoefend; dit is op het gehele lichaam toepasbaar. De massage heeft als doel de doorstroming te stimuleren en eventuele blokkades op te heffen, de weerstand te verhogen, stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De duur is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn.

De manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Ook kan er indien nodig toestemming worden gevraagd aan een behandelend arts (dit altijd met toestemming van de klant). Het gaat om:

 • Zwellingen(oedeem), bv lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie
 • Opgezette benen bij zwangerschap
 • Verstuikingen
 • bloeduitstortingen
 • Spierpijnen en spierletsels
 • Dystrofie
 • Reuma
 • Slijtage
 • Klachten aan het zenuwstelsel, bv M.S., gezichtsverlamming, migraine
 • Klachten als gevolg van stress, bv slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn vruchtbaarheidsproblemen
 • Keel-, neus-, en ooraandoeningen
 • Huisproblemen, bv chronische eczeem, acné, littekens
 • Longaandoeningen, bv chronische bronchitit, longemfyseem, astma
 • Bloedcirculatiestoornissen, bv glaucoom, etalageziekte, spataderen, open wonden (geen trombose)
 • Orgaanklachten, bv de lever, de nieren (allergieën, de darman (ziekte van Crohn)

De Manuele lymfedrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren. In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deense bioloog, samen met zijn echtgenote, een voor die tijd revolutionaire therapie. Bij de therapie van Dr. Vodder is het bijzondere dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar vooral ook op de voedende en zuiverende werking van het gehele lichaam.
Bij de manuele lymfedrainage wordt ritmisch een heel zachte druk uitgeoefend; dit is op het gehele lichaam toepasbaar. De massage heeft als doel de doorstroming te stimuleren en eventuele blokkades op te heffen, de weerstand te verhogen, stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De duur is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn.

De manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Ook kan er indien nodig toestemming worden gevraagd aan een behandelend arts (dit altijd met toestemming van de klant). Het gaat om:

 • Zwellingen(oedeem), bv lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie
 • Opgezette benen bij zwangerschap
 • Verstuikingen
 • bloeduitstortingen
 • Spierpijnen en spierletsels
 • Dystrofie
 • Reuma
 • Slijtage
 • Klachten aan het zenuwstelsel, bv M.S., gezichtsverlamming, migraine
 • Klachten als gevolg van stress, bv slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn vruchtbaarheidsproblemen
 • Keel-, neus-, en ooraandoeningen
 • Huisproblemen, bv chronische eczeem, acné, littekens
 • Longaandoeningen, bv chronische bronchitit, longemfyseem, astma
 • Bloedcirculatiestoornissen, bv glaucoom, etalageziekte, spataderen, open wonden (geen trombose)
 • Orgaanklachten, bv de lever, de nieren (allergieën, de darman (ziekte van Crohn)