Bindweefselmassage

De bindweefselmassage is een behandelmethode die rond 1930 is in Duitsland ontwikkeld door Elisabeth Dicke en verder uitgewerkt door Hede Teirich-Leube. Bij de behandeling worden door middel van specifieke massagetechnieken de huid en het daaronder gelegen bindweefsel geprikkeld. Hierdoor worden via een reflex vergelegen organen en andere weefsels beïnvloed. Bindweefselmassage wordt daarom ook wel een “reflexzonebehandeling “ genoemd.

De huid van de rug weerspiegelt in belangrijke mate de gesteldheid van de mens. Elk deel van de huid staat door zenuwen en energiebanen in verbinding met één van de weefselsystemen van het lichaam. Als zo’n systeem energetisch verstoord raakt, verandert daardoor ook de huidspanning in de bijbehorende zone van de rug. Het handvaardig en oordeelkundig tasten van de rug is van groot belang om de juiste informatie te krijgen over de gesteldheid van de mens. Iedere behandeling zal bestaan uit een uitgebreide vraagstelling naar de klachten en mogelijke oorzaak van de klachten; nauwkeurig tastonderzoek van de rug en op basis daarvan de daadwerkelijke behandeling. Het aantal behandelingen kan sterk variëren. Na enkele behandelingen kan reeds een positief effect optreden. Het kan mogelijk zijn dat men voor een gunstig resultaat gedurende langere tijd de behandelingen nodig heeft.

Indicaties voor Bindweefsel massage zijn:

  • Hoofdpijnklachten; migraine

  • Orgaandisfuncties zoals maag- darmklachten
/li>
  • Posttraumatische en postoperatieve klachten (o.a. CRPS of reflexdystrofie)
/li>
  • Doorbloedingsstoornissen
/li>
  • Fibromyalgie
/li>
  • Menstruatie- en overgangsklachten
/li>
  • Pijnklachten zonder direct aanwijsbare oorzaak/li>