Categoriearchief: Cursussen

Cursussen

Stoelmassage in de klas

De wereld om ons heen is druk, vol en snel. Tegenwoordig zitten kinderen steeds vaker achter de tv of computer. Spanningsklachten in hoofd, nek en schouders en RSI komen daardoor op steeds jongere leeftijd voor. Omdat kinderen vaak overvolle programma’s en weinig tijd hebben om tot zichzelf te komen, worden ze moe, prikkelbaar of druk. Momenten van rust en stilte zijn er bijna niet meer.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat onze gezondheid gebaat is bij aanraking. Massage verbeterd de fysieke gezondheid door betere doorbloeding, verhoging van het afweersysteem en stimulans van gelukshormonen waardoor klachten als hoofdpijn, rugpijn, stress, RSI kunnen verbeteren. Maar niet alleen fysiek zijn effecten meetbaar. Ook het concentratievermogen, de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden positief beïnvloedt door massage.

Op Zweedse scholen en kinderdagverblijven is onderlinge kindermassage al een vast onderdeel van het programma. Het kwartiertje massage in de klas blijkt een rustpunt op de dag. Bijkomend effect is dat het pesten afneemt. Uit onderzoek van de Universiteit van Stockholm is zelfs gebleken dat wekelijkse massage in de klas het pesten heeft doen dalen van 15% naar 1%.

In de cursus Stoelmassage voor kinderen leren de kinderen elkaar op een veilige en speelse wijze aanraken. Ze masseren elkaars rug, schouders, armen en handen over de kleding heen. Kinderen worden zich bewuster van hun eigen grenzen en die van een ander. Door elkaar te masseren leren ze elkaar op een andere manier kennen. Het aanraken gebeurt op een respectvolle en veilige manier.

Deze cursus is met name bedoeld voor kinderen van de basisschool, maar is ook heel goed in te zetten op de naschoolse opvang. De eigen leerkracht/begeleider wordt in de lessen betrokken zodat de groep na de cursus zelfstandig de stoelmassage voort kan zetten.

Deze cursus stoelmassage is speciaal voor kinderen ontwikkelt. In de vijf lessen leren ze een praktische, bruikbare stoelmassage voor hoofd, rug, schouders, armen en handen. De kinderen zitten bij de massage op een stoel of op de grond en houden hun kleren aan. De lessen worden ondersteund met rustige muziek, spelvormen en bewustwordingsoefeningen. (Bijv. door kinderyoga oefeningen of kindermeditaties)

Er is gedurende de cursus aandacht voor:

  • Veilige aanraken
  • Eigen en andermans grenzen (h)erkennen en bewaken
  • Respect en zorg voor elkaar
  • Concentratievermogen
  • Sociale omgang met elkaar