Kindermassage

Bij kindermassage gaat het niet om het manipuleren van spieren. Door gerichte aanraking en aandacht leren kinderen allereerst respect voor onze handen te krijgen. Daarbij worden ze zich bewust van hun lichaam, voelen ze waar zijzelf beginnen en ophouden. Dat brengt zelfbeheersing en een gevoel van eigenwaarde. Kindermassage sterkt en maakt minder kwetsbaar. Massage noemt men ook wel tactiele stimulatie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze stimulatie aantoonbare positieve effecten heeft op de groei, de gezondheid, het leervermogen, sociaal gedrag en het communicatie vermogen. De massage zal voornamelijk bestaan uit drukken, strijkingen en lichte knedingen. De kindermassage zal nooit langer dan 30 minuten en altijd onder begeleiding van een ouder zijn.