Klassieke MassageClassic Massage

Klassieke massage is een vorm van massage waarin de kennis van de westerse gezondheidszorg en de oosterse filosofie een belangrijke rol speelt. Dat betekend dat er niet alleen naar de mens gekeken wordt als een lichaam, maar dat de mens ook gezien wordt als een dynamische eenheid van lichaam en geest.

Er kunnen verschillende doelen nagestreefd worden door middel van massage:

 • Bevordering van de bloedcirculatie
 • Bevordering van de afvoer van vocht en afvalstoffen
 • Gehele of locale ontspanning/stimulering/activering
 • Bestrijden van spierverhardingen, spierpijn en spierkramp
 • Bestrijden van vermoeidheid en spanningen(stress)
 • De behandelingen kunnen zowel preventief (ontspanning of stimulatie) als op een specifieke klacht toegepast worden.

Massage heeft een gunstige invloed op onder andere:

 • Het bewegingsapparaat(o.a. rugpijn, nek- en schouderproblemen)
 • Spijsverteringsproblemen
 • De bloedcirculatie
 • Stressklachten(hoofdpijn, chronische vermoeidheid, spierspanning)
 • Autonome zenuwstelsen(bijv. de ademhaling, de spijsvertering) en de hormoonhuishouding
 • Burnoutverschijnselen
 • Algehele lichaamsbeleving

A classic massage is a type of massage where knowledge of Western healthcare and Eastern philosophy plays an important role. This means that we don’t view human as a body, but as a dynamic unit of body and soul.

Through massage, different goals can be achieved:

 • Improved blood circulation
 • Improved drainage of fluid and waste
 • Overall or local relaxation/stimulation/activation
 • Treat muscle tension, muscle pain and cramps
 • Treat fatigue and stress
 • The treatments can be preventative (relaxation or stimulation) and/or can be focuses on a specific condition

Massage has a positive influence on:

 • The musculoskeletal system (i.e. back pain, neck and shoulder problems)
 • The digestion system
 • The blood circulation
 • Stress (headaches, chronic fatigue, muscle tenstion)
 • The nerve system (example: breathing, digestion system) and hormones
 • Burnout symptoms
 • Overall body experience